ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:
Гэмтэл, түүний дотор гавал тархи, нуруу нугасны осол гэмтлээс сэргийлэх, оношлох, эмчлэх, нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын шаардлаганд нийцүүлэн тэгш, шударга, хүртээмжтэй, чанартай үзүүлж, хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, орчин үеийн тэргүүлэх чиглэлийн хувийн эмнэлэг болох зорилготой.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛТУУД:
1. Эмнэлгийнхээ тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй дээшлүүлэх замаар үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд тохирсон тусламж үйлчилгээг стандарт технологийн дагуу соёлч боловсон, хөнгөн шуурхай, чанартай хүргэх
2. Гадаад харилцаагаа хөгжүүлэх
3. Орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт, амжилтыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэндийн үр дүнг дээшлүүлэх
4. Боловсон хүчнийг хөгжүүлэх, мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэх
5. Үйлчилгээний талаар сэтгэл ханамж, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, үйлчилгээний таатай орчин бүрдүүлэх

Мэдээлэл алга байна.